05-07-2011 Vicent Vicent

Curs: Els boscos mediterranis com a recursos educatius i ambientals en el medi rural
Conf: Aprofitament didàctic i participació ciutadana en la conservació dels boscos.

[ Enllaç directe a l'àudio]